ทะเบียนประมูลกรุงเทพ 9กx, 8กx, หมวดเก่า

ทะเบียนประมูลกรุงเทพ 1ขx